Nasza odpowiedź na pandemię COVID-19


Pandemia COVID-19 jest niewątpliwie najbardziej niespodziewanym wydarzeniem ostatnich dziesięcioleci, przynoszącym trudne do przewidzenia skutki – dla biznesu i dla całego społeczeństwa.

Jako agencja, której domeną jest szeroko pojęta komunikacja, ale i firma wrażliwa na potrzeby społeczne, czuliśmy się w obowiązku, aby stawić czoła temu wyzwaniu; razem z naszymi klientami, a także jako my – Communication Unlimited.

Działania te są naturalną konsekwencją idei i wartości Value Brands czyli Marek Wartości, które tworzą DNA Communication Unlimited.

Invest Komfort
„Dziś dla Jutra”


Communication Unlimited stworzyło dla trójmiejskiego dewelopera segmentu premium Invest Komfort platformę działań pomocowych „Dziś dla Jutra”, inicjującą i koordynującą akcje, prowadzone z wieloma firmami-partnerami dla środowiska Trójmiasta.

Dzięki temu wsparcie otrzymują szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej, szkoły, domy dziecka. Celem inicjatywy jest zminimalizowanie zagrożenia, jakie niesie ze sobą pandemia, a także wyprzedzenie ryzyka związanego z kryzysem społecznym.

Zobacz więcej

Suzuki dla lekarzy


Przygotowaliśmy dla naszego wieloletniego klienta Suzuki i przeprowadziliśmy
z nim akcję CSR „Suzuki dla lekarzy”.

W jej ramach Suzuki przekazało Szpitalowi Czerniakowskiemu w Warszawie flotę samochodów dla pracowników medycznych, zaangażowanych w ratowanie chorych zarażonych koronawirusem.
Pomoc dla Szpitala Czerniakowskiego

Kolejną inicjatywą społeczną Communication Unlimited było zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla Szpitala Czerniakowskiego. Placówka ta znalazła się po wybuchu pandemii w dramatycznej sytuacji.


Dzięki darczyńcom, których udało nam się zmobilizować, szpital otrzymał dofinansowanie na zakup niezbędnych środków ochrony, m.in. masek, okularów, przyłbic, rękawic, fartuchów i kombinezonów.

Zobacz więcej